Hizmetler / Danışmanlık

7/24 Zafiyet Testi

7/24
Zafiyet Testi

Zafiyet testi bir sistemde bulunan tüm altyapıların test edilmesiyle herhangi bir olası zafiyetin olup olmadığını, varsa bulunan zafiyetlerin sınıflandırılması işlemidir. Zafiyet testi tespit siber güvenlik çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturur. Zafiyetlerin bulunması ihtimalinin tespiti ile sona erdirilen test sürecinde, bulunan zafiyetler üzerinden sistemlere sızdırılmaya çalışılır. Böylelikle zafiyetin taşıdığı risk ve özellikleri tanımlanabilir.

Rubik teknoloji dünya standartlarına uygun, ileri zafiyet testi gerçekleştirir. Zafiyetleri gerekli ayrıntılarıyla raporlar ve tehdit seviyeleri ölçümlendirir.

Rubik teknoloji tarafından sunulan zafiyet analizi kapsamında, sistemlerinizde ki güncel zafiyetler aranır ve penetrasyon testi öncesinde size ön bilgilendirme yapılır.