Hizmetler / Danışmanlık

KVKK Danışmanlığı

KVKK
Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bir bireyin etnik kökeni, politik düşünceleri, dini inançları, ticari ilişkileri ve üyelikleri, biyometrik detayı da kapsayan genetik verileri, sağlık bilgileri gibi tanımlanmasına katkı sağlayan önemli bilgiler kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik,sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veri sayılmaktadır. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak 2016’nın Nisan ayında gündelik hayatımıza giren bu kanun, günümüzde birçok firmanın korkulu bir rüyası olmaktadır. Rubik Teknoloji danışmanlık servisleri tarafından yürütülmekte olan KVKK Danışmanlığı 5 ana başlıkta ele alınmaktadır.
  • Hukuki Danışmanlık
  • İş Süreçleri Analizi ve Danışmanlığı
  • Veri Yönetimi
  • Veri Güvenliği ve IT
  • Organizasyon Uyumluluğu ve Eğitimler
Rubik Teknoloji Danışmanlık Servisleri; Geliştirilen hizmet yaklaşımıyla mevcut durum analizi yapılır, eksikler ve iyileştirme süreçleri ile firma ve kurumların uyum süreci sağlanır. Firmaların KVKK yolundaki konumu ve süreç içinde yapılması gerekenler en ince ayrıntısına kadar KVKK uyum raporlarıyla sunar.

KVKK bir ürün veya çözüm yolu değildir. KVKK bir kültür yaklaşımıdır. Rubik teknoloji olarak, sistemleri minimum maliyetle maksimum uyum noktasına getirmeyi amaçlamaktayız.