Hizmetler / Danışmanlık

Siber Güvenlik Hizmetleri

Siber
Güvenlik

Danışmanlık hizmetleri çatışı altında kurumunuzun güvenlik ihtiyaçlarını anlayan, saldırıları öngörebilen ve siber güvenlik noktasında doğru alanlara yatırım yapılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Danışmanlık hizmetinin genel çerçevesinin çizilmesi ile birlikte Bilgi Güvenliği Alanında Rubik Teknoloji’nin uzman kadrosu tarafından kurumun envanteri, internet ortamındaki varlığının haritası çıkartılarak sızma testleri yapılır.Yapılan testlerin sonuçları kurumun siber güvenlik risk haritasının çıkartılmasını ve yapılması gereken güvenlik yatırımlarının en doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar.

Bu sayede kurumunuza yapılabilecek siber saldırılara karşı doğrudan önlem alabilmekte, gereksiz ve geri dönüşü zayıf harcamaların kurum bütçesini olumsuz yönde etkilemesi önlenmektedir.

Güvenlik Teknolojileri ve Mimari Danışmanlığı

Kurum altyapısındaki mevcut güvenlik bileşenlerinin etkin kullanımının amaçlandığı danışmanlık hizmetidir. Hizmet kapsamında güvenlik bileşenlerinin devamlı sağlıklı ve etkin bir şekilde çalışması sağlanmaktadır. Diğer bir yandan güvenlik teknolojilerinin en iyi uygulamalarının (Best Practice) kurum alt yapısındaki güvenlik bileşenlerinde gerçekleştirilmesi için kurum yöneticilerine periyodik olarak Ürün Etkin Kullanım raporu sunulmaktadır. Rubik teknoloji tarafından gerçekleştirilen Mimari Analiz çalışmalarının çıktılarına istinaden ilgili kuruma sunulan danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet kapsamında amaçlanan, başta topolojik değişikliklerin sağlanması ve bunun yanında kurum alt yapısındaki güvenlik, ağ, sistem, sanallaştırma, uygulama ve veritabanı bileşenlerinin olası topolojik değişikliklere uyum sağlaması ve kurum iç ve dış hizmetlerinin daha güvenilir bir hale getirilmesidir.