Hizmetler / Danışmanlık

DLP Danışmanlığı

DLP
Danışmanlığı

Kurum alt yapılarında bilginin gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik prensibine göre muhafaza edilmesi kritik önlem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda bilgiyi oluşturulan verinin sınıflandırılması, oluşturulan sınıflandırılmalara istinaden granül güvenlik kontrollerinin oluşturulması kaçınılmazdır
GDH kapsamında sunulan DLP danışmanlığı ile; kurum alt yapısındaki verinin nerelerde tutulduğunun ve hangi formatlarda olduğunun analizi, verinin sınıflandırılması, veriye kimin erişmesi gerektiği ve bilinmesi gereken ve düşük erişim hakkı prensiplerine göre gerekli güvenlik kontrollerinin uygulanması amaçlanmaktadır.