Hizmetler / Danışmanlık

Siem Danışmanlığı

Siem
Danışmanlığı

SIEM yazılımı gerçek zamanlı bir şekilde ağda gerçekleşen olayların görülmesini sağlar ve Bilişim teknoloji çalışanlarının güvenlikle ilgili tehditlere karşı önlem olmasına yardımcı olur. Güvenliğin önemli bir bileşeni olan SIEM, farklı sistemlerden (güvenlik cihazları, ağ cihazları, sunucular,uygulamalar vb.) gelen log verilerini toparlar, oluşabilecek saldırıları tespit edebilmek için bu verileri ilişkilendirir ve analiz eder ve daha sonra kullanmak üzere saklar. Bu bilgilerle güvenlik ihlalleri incelenebilir.

SIEM danışmanlığı kapsamında kurum altyapısında kullanılmakta olan SIEM bileşeninin mevcut durumunun analizi yapılarak kabiliyet olgunluk modeline göre olgunluk modeli seviyelerinin oluşturulması ve bu seviyelere göre SIEM bileşeninin etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu sayede olası güvenlik ihlallerinin ve istila emarelerinin tespitinde SIEM bileşeninin etkinliği artırılmaktadır. Bu alanda merkezi olay ve log yönetimi yazılımlarının etkin kullanımı ve güncel tehditlere uygun olarak gerekli alarmları üretmesi için gereken çalışmaları kuruluş özelinde değerlendirerek düzenliyoruz.